Hvem er vi

Vi har 3 børn, hvoraf den yngste - Pernille - er medejer af ejendommen, hvor stutteriet har til huse. I 2015 færdiggjorde hun lærerstudiet og kunne kalde sig matematik- og dansklærer i udskolingen. I skoleåret 2015-2016 var hun ansat som lærer i Rønne-skolerne. Derefter valgte hun at læse videre i København, og kunne fra sommeren 2018 kalde sig cand.pæd. didaktik (matematik). I 2020 bestod hun eksamen, så hun nu har  ekstra linjefag, nemlig fysik/kemi.

Pernille er ansat som lærer ved FGU på Bornholm og derudover er det hende, der træner og rider vore heste og rider lidt stævner, når tiden og økonomien tillader det.


Hun har efterhånden mange års erfaring i tilridning/træning - herunder gangsætning

Hvem er vi?


Familien på Munkhøj består af webmaster, Vips, som har en altoverskyggende fritidsinteresse, nemlig vore heste. 

Desværre har det de sidste år mest været på sidelinien, at jeg har kunnet nyde dem, idet jeg slås med diverse skavanker i mit "gamle", slidte skrog, hvilket har ført til, at jeg kan føje "førtidspensionist" til mit CV.


Jeg kan rigtig godt lide at tage billeder, især af heste og solnedgange, og det kræver heldigvis ikke den store fysiske anstrengelse.


Så er der Per, som i 2014 gik på pension, efter 35 år ved politiet. Det betyder, at han nu er heltidslandmand med lidt kvæg og alle vore heste. Han har et par dage om ugen, hvor han arbejder med landbrugsmaskiner på et værksted.

Derudover er han dommer på travbanen og  når han har tid, bygger han om og bygger nyt.


Vi fik vore første islændere i 1995, hvor vi havde ejendom i Sdr. Jylland med ca 20 ammekøer (hereford) og opdræt. I 2018 fik vi vore første galloway dyr. Vi startede med 5 hundyr, købte så også egen løbetyr og da vi vandt udbuddet med afgræsning af den ”hemmelige” del af Ekkodalen, skulle vi have lidt flere dyr til denne naturpleje, så vi har pt. 11 hundyr med opdræt og en tyr.