NYT fra Munkhøj

Nyheder

Januar 2020
Så skiftede kalenderen årstallet, og vi glæder os til at se, hvad dette år vil bringe.

Vi har igen fået skåret en smule ned på antallet af heste, og måske er endnu en hest tæt på et ejerskifte.

Vi ved ikke, hvor effektiv vores unge, rødbæltede avlstyr har været, så det bliver spændende at se, hvor mange kalve, der kommer i år. 


Pernille har planer om evt. at ifole 2 af stutteriets hopper efter, at vi ikke har fået nye føl siden 2015, hvor vore dejlige Vefur-afkom blev født. Disse afkom er nu så klar til nye hjem - altså de af dem, som er til salg.

Og så har vi planer om at åbne op for opstaldning af ponyer og småheste, da vi tidligere har fået en del forespørgsler herom. Men det er endnu "på tegnebrættet".

Efterår 2019


De nye køer/kvier var noget fortumlede og nervøse efter flytningen fra den vante flok, så de blev herhjemme ved ejendommen, så vi i løbet af efteråret kunne lære hinanden at kende.
De små "bæltedyr" blev i skoven til den 16. december, men vi venter lige til efter nytår med at samle hele flokken, da alt er vådt og hurtigt bliver trådt op her sidst på året. Vil gerne have lidt frost nu.


Bedriften modtager tilskud til Pleje af græs- og naturarealer.


Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer bliver plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Adresse:

Segenvej 26, Tingsted

DK - 3700 Rønne


CVR: DK97560757


CHR: 101112

Follow Us

Email Me

Copyright @ All Rights Reserved

August 2019